Mijn naam is Floortje en sinds 2010 ben ik van start gegaan met het opzetten van de hondenuitlaatservice. Het Hondenmeisje is een kleinschalig bedrijf dat staat voor veel persoonlijke aandacht voor iedere hond en eigenaar. 

Het welzijn, het plezier en de veiligheid van de honden staan tijdens mijn werk altijd centraal. 

 

Ik betrek de baasjes in de ontwikkelingen en avonturen die de honden mee maken tijdens de wandelingen zodat zij goed op de hoogte zijn wat er speelt in het leven van hun hond wanneer zij niet aanwezig zijn.

In 2011 heb ik mijn diploma tot 'erkende hondenuitlaatservice' behaald en in 2014 heb ik de studie tot kynologisch instructeur afgerond. Op dit moment ben ik mezelf verder aan het bijscholen tot kynologisch gedragstherapeut aan de Martin Gaus academie. Daarnaast bezoek ik zeer regelmatig diverse lezingen, workshops en seminars over hondengedrag en geef ik les bij verschillende hondenscholen als kynologisch instructeur.

Een oud maar nog veel gebruikt uitgangspunt om naar honden te kijken en honden te trainen is gebaseerd op de dominantietheorie / alphatheorie. Deze theorie is ontstaan uit een wetenschappelijk onderzoek uit de jaren 70 naar wolven in gevangenschap; de voorouders van honden. Dit onderzoek is dan ook de basis geworden van diverse trainingsmethoden. Jaren later heeft de wetenschap geconstateerd dat dit onderzoek niet juist is uitgevoerd om een objectief beeld te vormen over het gedrag van deze voorouders. Toch is de dominantietheorie ondanks vele nieuwe inzichten helaas nog steeds diep geworteld in de perceptie van veel hondenbezitters en zelfs hondentrainers of gedragstherapeuten. Inmiddels is er veel meer kennis over de bijzondere belevingswereld van de hond, hun sociale interacties en de unieke relatie tot mensen. Op basis van deze kennis probeer ik dan ook mijn werk te doen. Ik beschouw de hond niet als wolf, danwel als klein behaard mens, maar als een uniek sociaal wezen met het vermogen tot bijzondere prestaties, met eigenschappen die afstammen van de wolf en met een hele bijzondere relatie tot de mens. Ik vind het iedere dag weer fantastisch om in hun belevingswereld te kunnen kruipen en proberen de wereld waar te nemen vanuit het perspectief van de hond. De uitlaatservice geeft mij de mogelijkheid om de grote verschillen in eigenschappen van elk individu mee te kunnen maken. Het is dan ook heel bijzonder om steeds weer te zien dat ondanks de enorme verschillen in karakter, uiterlijk en ras eigenschappen, de honden elke dag weer het grootste plezier met elkaar kunnen beleven tijdens de wandeling. En daarnaast vind ik het heerlijk om mijn werk te kunnen doen in de natuur.

 

 

WIE IS HET HONDENMEISJE?

Hondenuitlaatdienst Het Hondenmeisje
Hondenuitlaatdienst Het Hondenmeisje

Wandelingen hondenuitlaatservice Het Hondenmeisje

Uitlaatdienst Het Hondenmeisje
Uitlaatdienst Het Hondenmeisje

wandelingen hondenuitlaatservice Het Hondenmeisje in de duinen Den Haag

Hondenuitlaatdienst Het Hondenmeisje
Hondenuitlaatdienst Het Hondenmeisje

wandelingen hondenuitlaatservice Het Hondenmeisje in de duinen Den Haag

Hondenuitlaatdienst Het Hondenmeisje
Hondenuitlaatdienst Het Hondenmeisje

Wandelingen hondenuitlaatservice Het Hondenmeisje

1/56